Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी


  • यस कार्यालयवाट प्रथम नागरिकता वितरणसगम लाल चाैधरी
सगम लाल चाैधरी

नायब सुब्बा

दिपेश खवास भुजेल
दिपेश खवास भुजेल

सहायक लेखापाल