Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सगम लाल चाैधरी सगम लाल चाैधरी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9802731075
sagamlal336@gmail.com
2 दिपेश खवास भुजेल दिपेश खवास भुजेल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9807087692