Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

सुनसरी जिल्लाकाे दक्षिणी भेगमा अवस्थित श्री इलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा‍, सुनसरीमा यस कार्यालय  तिन ‌‌ओटा गाउपालिकाहरु (हरिनगर गाउपालिका, देवानगञ्ज गाउपालिका र बर्जु गाउपालिका) का सवै वडाहरुका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाणा पत्र, जातियता  सिफारिस पत्र, राहदानी  सिफारिस र नावालक परिचय पत्र लगायतका सवै प्रशासनिय कामकाजहरु सेवाग्राहीहरुलाइ सहज रुपमा सेवा प्रदान गरिन्छ ।