Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

सगम लाल चाैधरी


सगम लाल चाैधरी


सगम लाल चाैधरी
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल sagamlal336@gmail.com
सम्पर्क 9802731075
ठेगाना बर्जु, सुनसरीBarju 4, सुनसरी
बहाल मिति २०७६ मंसिर ६