Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 चेत नाथ पाेखरेल चेत नाथ पाेखरेल शाखा अधिकृत इटहरी, सुनसरीItahari 1, सुनसरी नागरिकता शाखा 9842811769
2 सगम लाल चाैधरी सगम लाल चाैधरी नायब सुब्बा बर्जु, सुनसरीBarju 4, सुनसरी नागरिकता शाखा 9802731075
sagamlal336@gmail.com