Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिनगरा, सुनसरी

हरिनगर, सुनसरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सगम लाल चाैधरी


सगम लाल चाैधरी


सगम लाल चाैधरी
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल sagamlal336@gmail.com
सम्पर्क 9802731075
ठेगाना बर्जु, सुनसरीBarju 4, सुनसरी
बहाल मिति २०७६ मंसिर ६