नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हरिनगरा, सुनसरी


हाल सम्मका कार्यालय प्रमुखको नामावली

अवधी दर्जा र नाम थर
२०७३।०३।०५ देखि २०७३।०३।२० सम्म कामु शाखा अधिकृत श्री सगमलाल चौधरी
२०७३।३।२१ देखि २०७३।७।२२ सम्म शाखा अधिकृत श्री गिरिराज भट्टराई
२०७३।७।२३ देखि हालसम्म कामु शाखा अधिकृत श्री ढक प्रसाद भट्टराई

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय